QRD

  ___ ___ _ ___     _ ___ _     ___ _ _      _ _ ___ ___ _ _

QRD  videre med EDR / inkarneret radioamatør

Ja – Det kunne være en del af en QSO:  Et spørgsmål på CW og et svar på Phone.
Måske er der nogen, som kunne give et mere uddybende svar fra en anden retning på spørgsmålet , og det er netop

Intentionen med denne website –
At stille et neutralt rum til rådighed for præsentation af kandidaterne til EDRs formand, hovedbestyrelse og repræsentantskab.

Alle kandidaterne til valget kan her med egne ord fortælle, hvad de vil gøre for EDR og hvor de vil hen, hvis de bliver valgt til en af tillidsposterne. Der er også mulighed for at fortælle lidt om egen baggrund – kort sagt:
Ordet er frit, og uden begrænsninger, så længe man ikke overskrider landets love.
En eller to  – måske tre – sider burde være nok, men hvis behovet er større klarer vi nok også det.
Eneste begrænsning er, at der kun må være et indslag pr. kandidat, uanset om han/hun opstiller til en eller flere poster.

P.S. Jeg stiller ikke selv op til valget.

Klik her for vejledning

Mit mål er ….. og min baggrund er …..